ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
84
88
172
5
ม.2
70
73
143
5
ม.3
81
92
173
5
รวมมัธยมต้น
235
253
488
15
ม.4
37
67
104
4
ม.5
57
86
143
4
ม.6
48
69
117
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
142
222
364
12
รวมทั้งหมด
377
475
852
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...