ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามหมอวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
17
39
2
ม.2
27
22
49
2
ม.3
22
26
48
2
รวมมัธยมต้น
71
65
136
6
ม.4
12
18
30
1
ม.5
25
14
39
1
ม.6
21
13
34
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
45
103
3
รวมทั้งหมด
129
110
239
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...