ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
24
47
2
ม.2
24
20
44
2
ม.3
28
20
48
2
รวมมัธยมต้น
75
64
139
6
ม.4
12
13
25
1
ม.5
16
21
37
1
ม.6
26
19
45
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
53
107
3
รวมทั้งหมด
129
117
246
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...