ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
12
37
2
ม.2
9
11
20
1
ม.3
15
20
35
2
รวมมัธยมต้น
49
43
92
5
ม.4
6
7
13
1
ม.5
5
9
14
1
ม.6
12
8
20
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
24
47
4
รวมทั้งหมด
72
67
139
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...