ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
44
85
3
ม.2
45
71
116
3
ม.3
46
62
108
3
รวมมัธยมต้น
132
177
309
9
ม.4
24
53
77
3
ม.5
32
66
98
4
ม.6
26
47
73
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
82
166
248
10
รวมทั้งหมด
214
343
557
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...