ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
29
52
3
ม.2
27
27
54
3
ม.3
29
25
54
2
รวมมัธยมต้น
79
81
160
8
ม.4
22
13
35
2
ม.5
13
24
37
2
ม.6
22
32
54
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
69
126
7
รวมทั้งหมด
136
150
286
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...