ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
29
72
3
ม.2
35
27
62
2
ม.3
41
41
82
3
รวมมัธยมต้น
119
97
216
8
ม.4
27
30
57
2
ม.5
28
37
65
3
ม.6
33
30
63
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
88
97
185
8
รวมทั้งหมด
207
194
401
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...