ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
134
116
250
7
ม.2
96
123
219
6
ม.3
119
117
236
7
รวมมัธยมต้น
349
356
705
20
ม.4
76
113
189
6
ม.5
77
116
193
6
ม.6
80
84
164
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
233
313
546
18
รวมทั้งหมด
582
669
1,251
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...