ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
20
46
2
ม.2
17
22
39
2
ม.3
18
24
42
2
รวมมัธยมต้น
61
66
127
6
ม.4
10
13
23
1
ม.5
8
13
21
1
ม.6
9
16
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
42
69
3
รวมทั้งหมด
88
108
196
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...