ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
20
37
2
ม.2
18
24
42
2
ม.3
12
19
31
2
รวมมัธยมต้น
47
63
110
6
ม.4
10
15
25
1
ม.5
9
20
29
1
ม.6
9
16
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
51
79
3
รวมทั้งหมด
75
114
189
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...