ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
23
55
2
ม.2
24
26
50
2
ม.3
19
24
43
2
รวมมัธยมต้น
75
73
148
6
ม.4
15
13
28
1
ม.5
17
14
31
1
ม.6
10
14
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
41
83
3
รวมทั้งหมด
117
114
231
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...