ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
12
45
2
ม.2
19
15
34
2
ม.3
23
15
38
2
รวมมัธยมต้น
75
42
117
6
ม.4
19
11
30
2
ม.5
14
12
26
1
ม.6
10
12
22
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
35
78
4
รวมทั้งหมด
118
77
195
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...