ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
46
100
3
ม.2
37
26
63
3
ม.3
30
38
68
3
รวมมัธยมต้น
121
110
231
9
ม.4
23
26
49
2
ม.5
12
19
31
1
ม.6
17
16
33
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
61
113
4
รวมทั้งหมด
173
171
344
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...