ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
9
17
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
25
31
56
3
ม.4
4
12
16
1
ม.5
4
15
19
1
ม.6
3
7
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11
34
45
3
รวมทั้งหมด
36
65
101
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...