ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
14
22
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
22
31
53
3
ม.4
7
16
23
1
ม.5
3
7
10
1
ม.6
8
23
31
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
46
64
3
รวมทั้งหมด
40
77
117
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...