ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
83
78
161
5
ม.2
69
66
135
4
ม.3
61
74
135
4
รวมมัธยมต้น
213
218
431
13
ม.4
58
76
134
4
ม.5
41
59
100
3
ม.6
34
60
94
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
133
195
328
10
รวมทั้งหมด
346
413
759
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...