ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยแย้วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
22
46
2
ม.2
28
22
50
2
ม.3
30
11
41
2
รวมมัธยมต้น
82
55
137
6
ม.4
16
20
36
1
ม.5
13
10
23
1
ม.6
10
8
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
39
38
77
3
รวมทั้งหมด
121
93
214
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...