ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
79
166
4
ม.2
64
69
133
4
ม.3
65
59
124
4
รวมมัธยมต้น
216
207
423
12
ม.4
46
80
126
3
ม.5
40
90
130
4
ม.6
36
63
99
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
122
233
355
10
รวมทั้งหมด
338
440
778
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...