ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
213
290
503
12
ม.2
210
337
547
14
ม.3
212
321
533
12
รวมมัธยมต้น
635
948
1,583
38
ม.4
166
276
442
12
ม.5
149
310
459
12
ม.6
156
241
397
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
471
827
1,298
36
รวมทั้งหมด
1,106
1,775
2,881
74
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...