ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
17
49
2
ม.2
28
33
61
2
ม.3
21
18
39
2
รวมมัธยมต้น
81
68
149
6
ม.4
6
15
21
2
ม.5
6
9
15
2
ม.6
8
11
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
35
55
6
รวมทั้งหมด
101
103
204
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...