ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
34
64
2
ม.2
23
20
43
2
ม.3
30
27
57
2
รวมมัธยมต้น
83
81
164
6
ม.4
8
11
19
2
ม.5
8
13
21
2
ม.6
16
14
30
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
38
70
6
รวมทั้งหมด
115
119
234
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...