ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
20
55
2
ม.2
34
25
59
2
ม.3
30
19
49
2
รวมมัธยมต้น
99
64
163
6
ม.4
12
20
32
2
ม.5
15
18
33
2
ม.6
10
21
31
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
59
96
6
รวมทั้งหมด
136
123
259
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...