ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
146
134
280
7
ม.2
122
105
227
7
ม.3
110
135
245
7
รวมมัธยมต้น
378
374
752
21
ม.4
78
123
201
6
ม.5
65
108
173
5
ม.6
46
93
139
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
189
324
513
16
รวมทั้งหมด
567
698
1,265
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...