ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
205
291
496
14
ม.2
204
297
501
14
ม.3
177
304
481
13
รวมมัธยมต้น
586
892
1,478
41
ม.4
133
257
390
11
ม.5
126
245
371
11
ม.6
115
240
355
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
374
742
1,116
34
รวมทั้งหมด
960
1,634
2,594
75
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...