ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
48
106
4
ม.2
57
67
124
4
ม.3
62
67
129
4
รวมมัธยมต้น
177
182
359
12
ม.4
30
50
80
3
ม.5
33
50
83
3
ม.6
34
37
71
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
97
137
234
9
รวมทั้งหมด
274
319
593
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...