ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
21
48
2
ม.2
37
26
63
2
ม.3
40
39
79
3
รวมมัธยมต้น
104
86
190
7
ม.4
19
32
51
2
ม.5
14
27
41
2
ม.6
18
21
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
80
131
6
รวมทั้งหมด
155
166
321
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...