ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
137
156
293
8
ม.2
124
162
286
8
ม.3
135
155
290
8
รวมมัธยมต้น
396
473
869
24
ม.4
74
160
234
7
ม.5
83
123
206
7
ม.6
56
112
168
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
213
395
608
21
รวมทั้งหมด
609
868
1,477
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...