ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
142
172
314
8
ม.2
126
154
280
8
ม.3
115
155
270
8
รวมมัธยมต้น
383
481
864
24
ม.4
86
146
232
7
ม.5
76
147
223
7
ม.6
80
121
201
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
242
414
656
21
รวมทั้งหมด
625
895
1,520
45
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...