ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
54
105
3
ม.2
35
57
92
3
ม.3
53
59
112
3
รวมมัธยมต้น
139
170
309
9
ม.4
24
39
63
3
ม.5
50
40
90
3
ม.6
20
33
53
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
94
112
206
8
รวมทั้งหมด
233
282
515
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...