ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
64
122
4
ม.2
56
64
120
4
ม.3
56
57
113
4
รวมมัธยมต้น
170
185
355
12
ม.4
47
59
106
3
ม.5
70
68
138
3
ม.6
42
69
111
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
159
196
355
10
รวมทั้งหมด
329
381
710
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...