ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
48
111
4
ม.2
35
42
77
3
ม.3
70
50
120
4
รวมมัธยมต้น
168
140
308
11
ม.4
42
57
99
4
ม.5
45
66
111
4
ม.6
49
77
126
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
136
200
336
13
รวมทั้งหมด
304
340
644
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...