ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
50
90
3
ม.2
61
47
108
4
ม.3
50
45
95
3
รวมมัธยมต้น
151
142
293
10
ม.4
55
64
119
4
ม.5
43
56
99
4
ม.6
39
57
96
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
137
177
314
12
รวมทั้งหมด
288
319
607
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...