ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
37
89
5
ม.2
51
41
92
5
ม.3
39
54
93
5
รวมมัธยมต้น
142
132
274
15
ม.4
40
53
93
4
ม.5
35
58
93
3
ม.6
50
60
110
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
125
171
296
10
รวมทั้งหมด
267
303
570
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...