ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
57
59
116
4
ม.2
53
34
87
4
ม.3
51
40
91
4
รวมมัธยมต้น
161
133
294
12
ม.4
38
35
73
3
ม.5
38
51
89
4
ม.6
28
56
84
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
104
142
246
10
รวมทั้งหมด
265
275
540
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...