ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
25
54
2
อบ.3
20
33
53
2
รวม อบ.
49
58
107
4
ป.1
28
28
56
2
ป.2
22
15
37
2
ป.3
24
19
43
3
ป.4
31
30
61
2
ป.5
27
23
50
2
ป.6
28
24
52
2
รวมประถม
160
139
299
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
197
406
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...