ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
9
15
24
2
ป.1
14
20
34
1
ป.2
18
12
30
2
ป.3
25
15
40
2
ป.4
21
24
45
2
ป.5
18
20
38
2
ป.6
24
14
38
2
รวมประถม
120
105
225
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
120
249
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...