ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
16
21
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
23
27
50
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
13
14
27
2
ป.4
10
14
24
1
ป.5
25
11
36
1
ป.6
21
15
36
2
รวมประถม
92
78
170
8
ม.1
11
10
21
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
36
25
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
130
281
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...