ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
13
17
30
2
ป.3
9
13
22
1
ป.4
22
11
33
2
ป.5
19
15
34
2
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
88
78
166
9
ม.1
15
9
24
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
38
28
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
124
274
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...