ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแสง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
13
15
28
2
ป.2
9
10
19
1
ป.3
21
13
34
2
ป.4
18
15
33
2
ป.5
13
9
22
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
92
73
165
9
ม.1
10
11
21
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
35
35
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
126
275
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...