ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
260
276
536
16
ม.2
256
292
548
15
ม.3
255
325
580
12
รวมมัธยมต้น
771
893
1,664
43
ม.4
130
248
378
12
ม.5
136
224
360
10
ม.6
129
257
386
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
395
729
1,124
32
รวมทั้งหมด
1,166
1,622
2,788
75
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...