ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
53
102
3
ม.2
47
51
98
3
ม.3
38
53
91
3
รวมมัธยมต้น
134
157
291
9
ม.4
23
43
66
2
ม.5
29
19
48
2
ม.6
16
41
57
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
103
171
6
รวมทั้งหมด
202
260
462
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...