ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
46
62
108
3
อบ.3
60
63
123
3
รวม อบ.
106
125
231
6
ป.1
99
116
215
5
ป.2
102
110
212
5
ป.3
117
98
215
5
ป.4
117
105
222
5
ป.5
112
99
211
5
ป.6
94
116
210
5
รวมประถม
641
644
1,285
30
ม.1
53
28
81
2
ม.2
51
30
81
2
ม.3
48
26
74
2
รวมมัธยมต้น
152
84
236
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
899
853
1,752
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...