ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
19
51
2
อบ.3
44
34
78
3
รวม อบ.
76
53
129
5
ป.1
43
38
81
3
ป.2
31
24
55
3
ป.3
44
34
78
3
ป.4
30
41
71
3
ป.5
38
33
71
3
ป.6
45
51
96
3
รวมประถม
231
221
452
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
307
274
581
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...