ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
1
13
14
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
24
45
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
53
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...