ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
8
2
10
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
26
25
51
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
19
14
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
41
94
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...