ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
7
15
22
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
63
68
131
6
ม.1
14
1
15
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
39
16
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
98
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...