ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
24
23
47
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
18
10
28
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
87
63
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
86
197
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...