ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
36
43
79
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
16
24
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
81
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...