ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
15
44
2
อบ.3
19
22
41
2
รวม อบ.
48
37
85
4
ป.1
23
16
39
2
ป.2
14
22
36
2
ป.3
27
25
52
2
ป.4
30
21
51
2
ป.5
31
17
48
2
ป.6
31
26
57
2
รวมประถม
156
127
283
12
ม.1
23
22
45
2
ม.2
24
14
38
2
ม.3
23
28
51
2
รวมมัธยมต้น
70
64
134
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
274
228
502
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...