ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
22
26
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
39
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...