ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาอ่าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
1
3
4
1
ป.1
1
2
3
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
13
16
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
19
33
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...