ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
8
7
15
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
3
13
16
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
49
56
105
6
ม.1
18
19
37
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
40
29
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
85
174
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...