ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
55
46
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
55
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...