ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
22
17
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
74
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...