ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
55
48
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
57
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...