ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
18
26
44
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
9
16
25
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
8
16
24
1
ป.6
13
19
32
1
รวมประถม
72
80
152
6
ม.1
18
7
25
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
36
23
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
129
255
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...