ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
11
20
31
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
13
17
30
1
รวมประถม
72
84
156
6
ม.1
27
26
53
2
ม.2
24
32
56
2
ม.3
35
18
53
2
รวมมัธยมต้น
86
76
162
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
180
358
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...