ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
11
18
29
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
13
2
15
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
51
30
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...