ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยค้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
0
6
6
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
0
4
4
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
9
19
28
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20
25
45
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...